TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
?The Village' in Lucian Blaga's Drama
(Satul în dramaturgia lui Lucian Blaga)
Vol LVIII • No. 2/2006
Mihaela-Claudia Iancu

 Keywords   

 Abstract
This paper tries to prove that ?the village' is one of the constants of Lucian Blaga's writings and, especially of Lucian Blaga's plays. The view on the village is an element which brings cohesion to the works of this Romanian writer and shows that his poetry and his drama go together through all the stages of his creation.

 Rezumat
Articolul de faţă tratează maniera în care scriitoarea belgiană, Dominique Rolin valorifică prezenţa cititorului imaginar în romanele sale autobiografice. Sunt analizate îndeosebi ipostazele acestui interlocutor , rolul său în naraţiune, precum şi relaţia narator-cititor.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti