TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Concept of "reader? in Postmodernism
(Conceptul de "lector? în postmodernism)
Vol LVIII • No. 2/2006
Anca Ştefan

 Keywords   

 Abstract
The present article deals with the transformations the concept of reader underwent in postmodernism. It highlights the role of the creative instance of the reader, but it also underlines that in postmodernism both the scriptor and the reader tend to be perceived as mis-readers of their own creative processes.

 Rezumat
Articolul de faţă îşi propune să evidenţieze schimbările majore care au avut loc în paradigma lecturii, punând accent pe rolul cititorului. Analiza este realizată pornind de la experimentul postmodernist în literatură şi face referinţă la câteva texte considerate reprezentative pentru fenomenul postmodernist.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti