TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Postmodernist Perspective on Narrative Techniques. John Fowles' s "The French Lieutenant's Woman?
(O perspectiva postmodernă asupra tehnicilor narative)
Vol LVIII • No. 2/2006
Alina-Elena Stanciu

 Keywords   

 Abstract
In postmodernism, the narrative strategies manage to transgress the conventional, traditional context of their manifestation by means of ironical devices, of self-conscious perspectives, of competing discursive systems and of an unrestricted, playful attitude. These decentered, displaced, heterogeneous fragments emphasise the uncertainty and provisionality of all rigid categorisations or master structuring principles. This type of experimental narrative encourages the exploration of the elusiveness of fictionality and ensures cultural, ideological continuation and reconsideration, recreation as opposed to those negative implications as postmodernist destruction and dissolution.

 Rezumat
În postmodernism, strategiile narative reuşesc să-şi depăşească contextul convenţional şi tradiţional al manifestării prin intermediul procedeelor ironice, al perspectivelor autoconştiente, al sistemelor discursive şi al unei atitudini ludice nelimitate. Asemenea fragmente descentrate şi heterogene de discurs accentuează incertitudinea şi caracterul provizoriu al tuturor clasificărilor rigide sau al principiilor autoritare de structurare. Acest tip de naraţiune experimentală încurajează explorarea caracterului inefabil al ficţiunii şi asigură continuitatea şi reconsiderarea ideologică şi culturală, opuse acelor implicaţii negative precum distrugerea şi disoluţia postmoderne.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti