TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Cult of Isis in Apuleius' Novel, Metamorphoses
(Cultul lui Isis în Metamorfozele lui Apuleius)
Vol LVIII • No. 2/2006
Cristina Iridon

 Keywords   

 Abstract
The cult of Isis remains a mystery even nowadays.This powerful goddess is the most representative deity of the Egyptian religion. Her omnipotence is due to her ability to find out both the real name and the source of Ra's power. Although not entirely adopted by the Romans under Augustus, but appreciated by Caligula, the cult of Isis finallty fascinated them. Hence, it acquires syncretic features in the novel of Apuleius,? The Metamorphoses?. The Apulean hero is similar to Isis in his patient search for a different way of understanding and becomes at the end of the story a priest of this goddess and of her husband Osiris.

 Rezumat
Cultul lui Isis a rămas un mister până în zilele noastre. Această zeiţă atotputernică este una dintre cele mai reprezentative a panteonului egiptean. Omnipotenţa ei se datorează abilităţii de a afla adevăratul nume şi sursa puterii lui Ra. Interzis sub Augustus şi acceptat de către Caligula, acest cult i-a fascinat în cele din urmă pe romani. De aceea a căpătat trăsături sincretice în romanul lui Apuleius. Eroul acestui roman est similar lui Isis în căutarea lui răbdătoare a unui alt univers de cunoaştere, devenind în finalul romanului chiar preot al cultului acestei divinităţi.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti