TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Modern(ist) English Literature ? Expression of the Turn-of-the-Century Conflicting Value Systems
(Literatura engleză modern(ist)ă ? Expresie a diferenţelor dintre secolele XIX şi XX)
Vol LVIII • No. 2/2006
Anca Mihaela Dobrinescu

 Keywords   

 Abstract
The main feature of the Victorian age is its apparent sense of security and stability. This is mainly due to its being perceived as underlain by a set of unquestioned and unquestionable values. The turn of the century confronted the individual with a state of crisis manifested by the destruction of the unity, by the explosion of the universe in infinite value fragments. Conrad's work gives one the chance to find out what happens in the moment of crisis, at the turn of the century, in a moment when stability and instability interact, which creates a cultural whirl that literature considers it its task to represent.

 Rezumat
Epoca victoriană se remarcă prin stabilitate, datorată în mod special existenţei unui sistem de valori aparent imuabile şi incontestabile. La graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea, individul se confruntă cu o stare de criză care se manifestă mai ales prin distrugerea sentimentului de unitate şi coerenţă. Opera lui Conrad oferă cititorului imaginea perioadei de criză a sistemului de valori, a relativităţii ce caracterizează secolul al XX-lea, punând sub semnul întrebării solididatea valorilor victoriene.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti