TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Communication and pedagogical cooperation within a multicultural educational context
(Comunicarea şi cooperarea pedagogică în contextul educaţiei multiculturale)
Vol LVIII • No. 2/2006
Matei Cerkez

 Keywords   

 Abstract
In this paper, we talk about pedagogy's evolution in a multicultural framework. The topic under discussion proves to be interesting by its practical implications, concerning the Romanian education's experience in pedagogical actions worked out particularly for bi- or multicultural areas.

 Rezumat
În acest articol, autorul vorbeşte despre evoluţia pedagogiei într-un context multicultural. Subiectul propus este interesant mai ales din perspectivă practică. Articolul propune spre examinare o serie de modele pedagogice care pot funcţiona pentru ariile bi- sau multiculturale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti