TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Reviewing some theories on interpersonal relationships
(Recapitularea unor teorii privind relaţiile interpersonale)
Vol LVIII • No. 2/2006
Răzvan Săftoiu

 Keywords   

 Abstract
In the first theory presented, Drew and Chilton start from the assumption that there are habitualised, routinised telephone calls between close friends and family members and their main purpose is to keep in touch with one another and to maintain the relationship in time and space. The main conclusion is that participants are the main creators of small talk context and they achieve this in the way the opening sequences are organized. In the second theory, Baxter starts from the assumption that there are three fundamental contradictions (autonomy/ connection, openness/ closedness, predictability/ novelty) in relationship development. Her main conclusion is that the earlier the relationship, the more likely the couple experienced openness/ closedness contradiction. The other two dialectical pairs (autonomy/ connection, predictability/ novelty) prevailed in later stages of the relationship as the couples began to know each other better.

 Rezumat
Conform primei teorii expuse de Drew şi Chilton, există convorbiri telefonice de rutină, de cele mai multe ori între prieteni şi membri ai familiei, al căror scop este de a ţine legătura unul cu celălalt şi de a păstra relaţia interpersonală în timp şi spaţiu. Principala concluzie care reiese din studiul lor se referă la construcţia interacţională a relaţiilor interpersonale: participanţii înşişi creează contextul pentru conversaţie (în acest caz, conversaţie de rutină, fatică) prin modalitatea de organizare a secvenţelor discursive preliminare, din începutul interacţiunii. Cea de-a doua teorie, propusă de Baxter, aduce în prim-plan modalităţi de dezvoltare a relaţiilor interpersonale, cu accent pe relaţiile premaritale. Autoarea porneşte de la ipoteza că există trei contradicţii fundamentale care pot apărea pe măsură ce relaţia se dezvoltă: autonomie/ apropiere, deschidere/ închidere, predictabilitate/ noutate.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti