TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Poor English Writing Skills of Romanian Students: causes and solutions
(Performanţe slabe de scriere în limba engleză ale elevilor români: cauze şi soluţii)
Vol LVIII • No. 2/2006
Ionela Neagu

 Keywords   

 Abstract
The misunderstanding of the communicative approach to teaching foreign languages, the gap between the level prescribed by the FL curricula and the level of the texts and tasks from the FL textbooks, the huge difference between the alternative FL textbooks currently in use for the same grade are only three of the factors that lead to our students' low achievements in writing.

 Rezumat
Înţelegerea greşită a abordării comunicative în predarea limbilor străine, neconcordanţa dintre nivelul prescris de programele şcolare şi nivelul textelor şi al sarcinilor de lucru din manualele de limbi străine, precum şi diferenţele enorme între manualele alternative, concepute pentru acelaşi nivel de studiu constituie numai trei dintre factorii care conduc la performanţe scăzute ale elevilor români, atunci când se vorbeşte despre abilităţile lor de scriere într-o limbă străină.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti