TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Le futur simple et antérieur, le conditionnel présent comme temps de dicto
(Viitorul simplu şi anterior, condiţionalul prezent ca timpuri de dicto)
Vol LVIII • No. 2/2006
Diana Costea

 Keywords   

 Abstract
Les valeurs modales du futur ( simple et antérieur) expriment des emplois qui marquent l'attitude du locuteur quant au procès: le futur, lié par sa nature au possible, à l'incertain, oriente vers la certitude ( le temps ramifié se situe au départ; à l'arrivée, le futur est linéaire). Même les valeurs modales du futur peuvent orienter vers la certitude. Le conditionnel inscrit le procès dans un avenir chargé d'incertitude. La distance par rapport à l'univers actuel du locuteur conduit à une probabilité faible. Tout comme pour l'imparfait, les phénomènes peuvent être mieux observés dans le cadre d'une analyse textuelle.

 Rezumat
Valorile modale ale viitorului (simplu şi anterior) exprimă utilizări care marchează atitudinea locutorului în ceea ce priveşte procesul: viitorul, legat prin natură de posibil, de nesigur, orientează spre certitudine (timpul ramificat se situează la plecare; la sosire, viitorul este linear). Chiar şi valorile modale ale viitorului pot orienta spre certitudine. Condiţionalul înscrie procesul într-un viitor încărcat de incertitudine. Distanţa în raport cu universul actual al locutorului conduce la o probabilitate scăzută. Ca şi în cazul imperfectului, fenomenele se pot observa mai bine în cadrul unei analize textuale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti