TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Cultural Models in Language and Thought
(Modele culturale în limbă şi gândire)
Vol LXII • No. 4/2010
Cornelia Maria Leu
Colegiul Naţional "David Prodan", Cugir
E-mail: corne_leu@yahoo.com

 Keywords   culture, language, cultural models, social behaviour, social beliefs.

 Abstract
Culture is one of the most important analytic concepts. An exhaustive definition of culture should emphasize man's mental ability to think abstractly, to semiotize things and events. There have been many attempts to define culture but no definitions succeeded in covering this complex phenomenon as a whole. They debate upon man from the point of view of his membership in society and from the perspective of his ability to symbolize and introduce the concept of the social aspect of culture. Culture refers thus to the wide areas of human behaviour, to a system of common values attitudes and meanings insofar as they are determined by membership in a society.
Cultural knowledge appears to be organized in schemas which are called cultural models. Cultural models are taken-for-granted models of the world, they are widely shared by the members of the society and that play an enormous role in their understanding of the world.

 Rezumat
'Cultura' este unul dintre cele mai importante concepte analitice. O definiţie exhaustivă a culturii ar trebui să surprindă capacitatea omului de a gândi abstract, de a semiotiza obiectele şi evenimentele. Au existat multe tentative de a defini cultura, dar niciuna nu a reuşit să redea acest fenomen complex ca un tot de sine stătător. Teoriile moderne despre cultură dezbat problematica omului din perspectiva apartenenţei sale la o societate şi a capacităţii sale de a abstractiza şi de a introduce conceptul de 'aspect social al culturii'. Cultura se referă, astfel, la o arie vastă a comportamentului uman, la un sistem de valori comune, atitudini şi sensuri, întrucât acestea sunt determinate de apartenenţa la o societate.
Cunoaşterea culturală apare organizată în scheme care sunt numite modele culturale. Modelele culturale sunt tipare ale lumii luate ca atare, împărtăşite de membrii unei societăţi, acest fapt jucând un rol semnificativ în înţelegerea lumii înconjurătoare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti