TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Topics of Western Philosophy as Accident Elements of the Identities of the Central European Nations
(Subiecte ale filozofiei occidentale ca elemente accidentale ale identităţilor naţionale din Europa Centrală)
Vol LXII • No. 4/2010
Béla Mester
Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
E-mail: mester@webmail.phil-inst.hu

 Keywords   National Identity, Philosophy of History, History of Philosophy, Kantianism, Hegelianism.

 Abstract
Some topics of the history of philosophy have become the elements of our national identities accidentally. These topics have special roles in the Central European national cultural canons, (prima facie not in the national historiography of philosophy). For instance, Hegelianism has played different roles in Slovak and Hungarian national identities in the same historical period. Slovakian Hegelianism can be interpreted as a rebel of a generation of the Slovak intellectuals against their Kantian (ethnically German and Hungarian) schoolmasters in a highly sensitive moment of the Slovakian nation-building. The Hungarian trial on Hegel at the same time had a central position in the contemporary Hungarian intellectual discourse without any connection with the Slovakian Hegelianism. My paper offers an analysis of the problem of the use of philosophical elements in the building of national identities in general, not only applied for this Slovakian-Hungarian example.

 Rezumat
Această lucrare analizează modul în care elemente filosofice sunt preluate şi utilizate în contexte istorice, cum ar fi constituirea statului naţional. Astfel, anumite subiecte legate de istoria filosofiei au devenit în mod accidental părţi integrante ale identităţilor naţionale. Aceste elemente ocupă un loc deosebit în canoanele culturale şi naţionale din Europa Centrală. De exemplu, hegelianismul a jucat un rol semnificativ în constituirea identităţii naţionale a slovacilor şi a ungurilor în aceeaşi perioadă istorică. Hegelianismul de factură slovacă, favorizat de o întreagă generaţie de intelectuali, poate fi interpretat ca o manieră de rebeliune împotriva gândirii kantiene, cu precădere preferată de etnicii germani sau maghiari, şi s-a manifestat într-un moment sensibil pentru formarea naţiunii slovace. De asemenea, trebuie observat că interesul ungar pentru filosofia lui Hegel s-a manifestat independent de hegelianismul slovac.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti