TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Millenarian Project? Bacon's Enlargement of the Empire of Knowledge
(Un proiect milenarist: expansiunea imperiului minţii din perspectiva lui Francis Bacon)
Vol LXII • No. 4/2010
Petruţa Năiduţ
University of Bucharest, Pitar Mos 7-13, Bucharest
E-mail: petruta.oana.naidut@gmail.com

 Keywords   Bacon, knowledge, map, millenarianism, science.

 Abstract
The article sets off to explore Francis Bacon's millenarian project of advancing learning. The reformation of knowledge is envisaged by Bacon as a new stage in the progress of man, as a time when, by gaining a deeper knowledge of the world, man is restored to a state of control over the rest of creation. Bacon's project is often formulated in spatial metaphors since the time for the renewed dominion of man over nature is inaugurated by his conquest of space in an age of discovery and exploration.

 Rezumat
Articolul îşi propune să investigheze proiectul milenarist al lui Francis Bacon de extindere a limitelor cunoaşterii. Din perspectivă baconiană, reforma cunoaşterii apare ca o nouă etapă în progresul omului, într-o perioadă în care, aprofundând cunoaşterea lumii, omul îşi poate redobândi poziţia edenică de stăpân al lumii. Proiectul acestuia recurge adesea la metafore spaţiale, caci momentul în care omul dobândeşte din nou controlul asupra creaţiei este inaugurat de cucerirea spaţiului într-o epocă a descoperirilor geografice si a explorării.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti