TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Well-timed Linguistic Strategies: Marking Business English Metaphors
(Strategii lingvistice oportune: marcarea metaforelor de afaceri în limba engleză)
Vol LXII • No. 4/2010
Adina Oana Nicolae
Petroleum-Gas University of Ploieşti
E-mail: adina.nicolae@romanianmetaphorresearch.org

 Keywords   cognitive metaphor, marker, business, media.

 Abstract
The article focuses on the use of linguistic expressions that recurrently mark metaphors in the media business discourse in English. It connects two previous cognitive analysis frameworks, namely Goatly's (1997) classification of metaphorical markers and Koller's (2004) description of the effects of various linguistic strategies upon the metaphor itself. The presentation of various linguistically marked metaphorical patterns showcases both the timeliness and the fine-tuning of such hedges, that are rhetorically effective in the business written press.

 Rezumat
Articolul se concentrează asupra utilizării expresiilor lingvistice care marchează în mod recurent metaforele din discursul de afaceri din presa de limbă engleză. Sunt îmbinate două cadre anterioare de analiză cognitivă, respectiv clasificarea mărcilor metaforei propusă de Goatly (1997) şi descrierea efectelor diverselor strategii lingvistice asupra metaforei însăşi, propusă de Koller (2004). Prezentarea unei succesiuni de modele de marcare lingvistică a metaforelor pune în evidenţă atât oportunitatea, cât şi reglajul fin al acestor procedee lingvistice, care se dovedesc eficiente din punct de vedere retoric în discursul de afaceri din presa scrisă.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti