TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Brief History of Language Teaching within the Educational System in Romania
(O scurtă istorie a predării limbilor străine în sistemul educaţional românesc)
Vol LXII • No. 4/2010
Diana Presadă, Mihaela Badea
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39, Bvd. Bucureşti
E-mail: dianapresada@yahoo.com, mbadea@upg-ploiesti.ro

 Keywords   tradition, communism, education, teaching methods.

 Abstract
The purpose of the present paper is to offer an overview of foreign language teaching against the background of the Romanian educational system, which encompasses three major stages of evolution: the inter-war period, the communist and post-communist ages. Starting from the analysis of various documents specific to each epoch, our main goal is to highlight the way in which historical events determined and influenced not only the evolution of pedagogical thought in our country, but also the teaching strategies used in the field of foreign languages.

 Rezumat
Scopul lucrării de faţă este de a trece în revistă metodele de predare a limbilor străine în contextul educaţional românesc, plecând de la cele trei perioade importante care îi marchează evoluţia istorică: perioada interbelică, comunismul şi post-comunismul. Plecând de la analiza unor documente specifice perioadelor menţionate, ne-am propus în principal să relevăm modul în care evenimentele istorice au determinat şi influenţat nu numai gândirea pedagogică, ci şi strategiile de predare a limbilor străine.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti