TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Time to teach: Turn-allocation procedures in the foreign language class
(Timpul pentru predare: proceduri de alocare a accesului la cuvânt în timpul orelor de limbi străine)
Vol LXII • No. 4/2010
Răzvan Săftoiu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: razvansaftoiu@yahoo.com

 Keywords   classroom discourse, turn allocation procedure, interaction.

 Abstract
The general belief is that social organization is an interactional accomplishment, i.e. people act together to assemble the organized character of social events. If we refer to classroom lessons, this conception of action suggests that classroom participants engage in interactional work to assemble the organized character of classroom events. The turn-allocation machinery is a part of each initiation act which comes from the teacher. By means of the analysis in this paper, we will show that an interactional sequence not only specifies the action to be taken but also does the work of identifying the population who is to reply to the initiation.Under normal classroom conditions, respondents are selected in one of three ways: by individual nomination (3.1), by invitations to bid (3.2) or by invitations to reply (3.3).

 Rezumat
Credinţa generală este că organizarea socială este o realizare interacţională, altfel spus că indivizii acţionează împreună pentru a determina caracterul organizat al evenimentelor sociale. Dacă ne referim la lecţii, această concepţie sugerează faptul că participanţii se angajează interacţional pentru a da un caracter organizat evenimentelor din clasă. În această lucrare, vom arăta că o secvenţă interacţională nu numai că specifică măsurile ce trebuie luate, ci ea are şi rolul de a identifica populaţia din clasă care va răspunde solicitărilor profesorului. În timpul orelor de limbi străine, respondenţii sunt selectaţi folosind una dintre cele trei modalităţi: prin nominalizare individuală (3.1), prin invitaţii de participare prin solicitarea accesului la cuvânt (3.2) sau prin invitaţii de participare prin formularea de replici (3.3).

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti