TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Les clichés phraséologiques de la temporalité
(Clişeele frazeologice ale temporalităţii)
Vol LXII • No. 4/2010
Gabriela Duda
Université Pétrole - Gaz de Ploieşti
E-mail: gduda29@gmail.com

 Keywords   cliché propositionnel, relation de temporalité, oralité, subjectivité.

 Abstract
Les clichés phraséologiques représentent - ainsi que les locutions - une des plus importantes sources d'expressivité d'une langue. Tout comme les locutions, les clichés phraséologiques mettent en valeur le caractėre concret de la langue, l'expression figurée (métaphorique) et introduisent dans le discours la dimension de la subjectivité. Dans le cas de la temporalité on a mis en évidence le fait qu'il y a dans la langue roumaine parlée une préférence pour l'expression-cliché justement pour ces types de relations sémantiques, aptes à exprimer cette dimension de la subjectivité.

 Rezumat
Clişeele frazeologice constituie - alături de locuţiuni - una dintre cele mai importante surse de expresivitate a unei limbi. Ca şi locuţiunile, clişeele frazeologice pun în valoare caracterul concret al limbii, exprimarea figurată (metaforică) şi introduc în discurs dimensiunea subiectivităţii (evaluare, atitudine faţă de interlocutor, modalitate). În cazul temporalităţii, a fost pus în evidenţă faptul că există în limba română vorbită o preferinţă a exprimării clişeizate pentru acele tipuri de relaţii semantice, apte să exprime această dimensiune a subiectivităţii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti