TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Linguistic Interferences with Verbal Tenses in Three Romance Languages: Spanish, Romanian and Catalan. Based on Student Texts in Schools from Castellón (Spain)
(Interferenţe lingvistice ale timpurilor verbale în trei limbi romanice: spaniola, româna şi catalana. Bazat pe texte ale elevilor din şcoli din Castellón (Spania))
Vol LXII • No. 4/2010
José Cristian Linares Bayo
Departamento de Educación, Universitat Jaume I (Castellón, Spain)
E-mail: linares@edu.uji.es

 Keywords   interferences, tense, textual types, languages in contact.

 Abstract
Interferences between languages are very common in migratory processes. This is the case of the Romanian immigration process in Spain, specifically in the city of Castellon, from the late 90s to today. We can find in our language lessons a lot of orthographic mistakes made by our Romanian students. One of these errors is located when they use the verbal tense. The methodology used to submit this article is based on the textual types in its different variants: formal and informal letters, narratives, descriptions argumentative and explanatory texts, among others. We have represented some of the original texts to support our research.

 Rezumat
Interferenţele dintre limbi sunt frecvente în procesal migraţiei. Acest lucru se observă şi în cazul migraţiei spaniole, în mod special în oraşul Castellón de la Plana, care a cunoscut un flux migraţional continuu, de la începutul anilor '90, până astăzi. În lecţiile de limbă spaniolă şi catalană se întâlnesc numeroase greşeli ortografice, făcute de elevii români. Unele dintre aceste greşeli ţin de folosirea timpurilor verbale. Corpusul pe care se bazează cercearea de faţă este alcătuit din tipuri textuale, în variante diferite: scrisori formale sau informale, compuneri narative sau argumentative, descrieri, texte exploratorii etc. În articolul nostru am inserat unele dintre textele originale ca suport pentru cercetarea noastră.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti