TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
One Century of.... Caragialism in Romanian Literature
(Un veac de.... caragialism în literatura românească)
Vol LXII • No. 4/2010
Loredana Ilie
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, 39, Ploiesti
E-mail: ilie_loredana_nicoleta@yahoo.com

 Keywords   Caragialism, posterity, intertextuality, perennial.

 Abstract
The paper focuses on Caragiale's immense literary posterity that proves the perennial character of his work. Rather than dealing with the social and political present interest of Caragiale's plays and prose, the paper approaches the problem of their visible impact on Romanian literature. In the first part of the paper, possible explanations for Caragiale's survival are found in the way his characters are devised. In the second part, while defining the term "Caragialism" we specify its connection with the notion of time, since it maintains its essence through those components that are preferred in different periods of our literature. An inventory of Caragiale's possible literary heirs results from the second meaning of Caragialism, namely that of an attitudinal and aesthetic parentage of the Caragialian spirit and art. This type of tradition in Romanian literature has been present in three ways: an epigone-like imitation, a deliberate transformation, re-evaluation and recycling of specific types, themes and stylistic devices and an admitted taking over of certain intuitions that made Caragiale the forerunner of at least two universal literary trends, namely the Theatre of the Absurd and postmodernism.

 Rezumat
Urmărind raportul dintre timp şi receptarea operei caragialiene, lucrarea sintetizează imensa posteritate literară a lui I.L. Caragiale. Considerăm că revelarea impactului vizibil al dramaturgiei şi al prozei caragialiene în peisajul literar românesc este mai relevantă pentru demonstrarea perenităţii operei decât mult discutata actualitate de tip social-politic, psihologic, cultural etc. Cum supravieţuieşte opera lui Caragiale şi care sunt dovezile acestei victorii asupra timpului sunt întrebările care structurează lucrarea în două părţi corespunzătoare celor două răspunsuri. Pe măsură ce se defineşte termenul de "caragialism", se constată inseparabilitaea în raport cu noţiunea de timp, întrucât sensul termenului analizat se modifică în funcţie de variabila temporală, menţinându-şi esenţa prin acele componente care devin exponente ale scrisului caragialian în diferite perioade. Un inventar al descendenţilor caragialieni şi o imagine globală a fluorescenţei scripturale caragialiene rezultă din analiza modalităţilor de perpetuare a tradiţiei de acest tip: raportarea la Caragiale fie în calitate de model absolut, prin transformarea, reciclarea sau reevaluarea unor constante din paradigma caragialismului, fie în calitate de "precursor al precursorilor", în privinţa literaturii absurdului şi a postmodernismului românesc.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti