TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Saleem Sinai and His History. Time in Midnight's Children
(Saleem Sinai şi istoria lui. Timpul în Copiii din miez de noapte)
Vol LXII • No. 4/2010
Virgil Filip
Petroleum - Gas University of Ploieşti, 39 Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: filip_virgil@yahoo.com

 Keywords   history, fiction, time, the fantastic, memory.

 Abstract
The present article analyzes the way the issue of time is dealt in Salman Rushdie's novel Midnight's Children. The essence of the novel springs from the relation between Saleem Sinai, the unreliable narrator who re-writes the history of India, India, the sum of myths and dreams of its people, and time, the multi-layered participant in Saleem's story. Saleem offers a personal account of the history of India based on the merging of reality and fiction, of reality and the fantastic. Time takes different forms: subjective/ objective, mythical/ real. Two layers define time and history: the time of miracles- associated to the mythical India- and the time of aggression - the time of changes, the time of a new India. Using irony, metaphor and symbols, Rushdie questions the truth of official histories, emphasizing the possibilities of literature to re-create the past.

 Rezumat
Articolul analizează modul în care timpul este abordat în romanul lui Salman Rushdie, Copiii din miez de noapte. Esenţa romanului decurge din raportul dintre Saleem Sinai, naratorul necreditabil care rescrie istoria Indiei, India, sumă a miturilor şi a ficţiunilor poporului ei, şi timpul, participant în povestea lui Saleem. Saleem oferă o versiune personală a istoriei Indiei, bazată pe amestecul dintre realitate şi ficţiune, realitate şi fantastic. Timpul ia forme diferite: subiectiv/obiectiv, mitic/contemporan, răbdător/grăbit. Două straturi definesc timpul şi istoria: timpul miracolelor - asociat Indiei miturilor - şi timpul agresiunii - timp al schimbărilor, timpul unei noi Indii. Utilizând ironia, metafora şi simbolul, Rushdie pune sub semnul întrebării adevărul istoriilor oficiale, accentuând posibilităţile literaturii de a rescrie trecutul.
Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti