TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Dilation/Dilution of Time in Mihail Sebastian's Plays The Nameless Star and Playing at Holidays
(Dilatarea/Diluarea timpului în piesele lui Mihail Sebastian Steaua fără nume si Jocul de-a vacanta)
Vol LXII • No. 4/2010
Lucia Ispas
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
E-mail: luciaispas@yahoo.com

 Keywords   time, space, dilation, dilution, deletion.

 Abstract
The article aims at analyzing the way in which the temporal dimension is modified by stimuli in two of the plays belonging to Mihail Sebastian, namely Steaua fără nume (The Nameless Star) and Jocul de-a vacanţa (Playing at Holidays). Emerging from the characters' desire to escape, as a direct result of their incapacity to adjust to a hostile environment, the shift produced by the two axes of existence, that of time and that of space, leads to the birth of parabolic movements, situated far from the conventional linearity. Under the pressure of imagination, time dilates, its barriers become blurred leading to its dilution and even to its complete deletion.

 Rezumat
Articolul îşi propune să analizeze modul în care este modificată dimensiunea temporală în două dintre piesele de teatru aparţinând lui Mihail Sebastian, şi anume Steaua fără nume şi Jocul de-a vacanţa. Din dorinţa de evaziune a personajelor, rezultat direct al incapacităţii lor de a se adapta la un mediu ostil, cele două axe ale existenţei, cea a timpului şi aceea a spaţiului descriu mişcări parabolice, departe de linearitatea convenţională. Sub presiunea imaginaţiei, timpul se dilată, barierele sale se estompează, conducând la diluţie şi chiar la ştergerea totală.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti