TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Tracing the Past in Shakespeare's Hamlet and Pinter's Ashes to Ashes
(Pe urmele trecutului în Hamlet şi Ashes to Ashes)
Vol LXII • No. 4/2010
Alina-Elena Roşca
Petroleum - Gas University of Ploieşti, 39 Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: alinarosca82@yahoo.com

 Keywords   time, temporality, memory, presence.

 Abstract
The major aim of this paper is to analyse the way in which the act of repeating the past, as opposed to forgetfulness and amnesia, secures its immersion into the present, that is, what Heidegger called "the presence of the past". Submitted to the voice of the past, the characters of the two plays this article focuses on, succeed in transforming the absence of what has happened into a narrative of presence, which helps them to connect personal with collective memories.

 Rezumat
Articolul analizează modul în care acţiunea de repetare a trecutului, opusă uitării şi amneziei, asigură imersiunea acestuia în prezent, şi anume, ceea ce Heidegger numeşte "prezenţa trecutului". Supuse vocii trecutului, personajele celor două piese de teatru, asupra cărora articolul îşi concentrează atenţia, reuşesc să transforme absenţa celor întamplate în trecut într-o naraţiune a prezenţei, care îi ajută să unifice amintirile personale cu cele colective.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti