TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Temporal Level in The Hieroglyphic History by Dimitrie Cantemir
(Dimensiunea temporalităţii în Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir)
Vol LXII • No. 4/2010
Loredana Netedu
Petroleum - Gas University of Ploieşti, 39, Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: lorenetedu@yahoo.com

 Keywords   time of history, moment of narration, order, duration, digression.

 Abstract
An encyclopaedic personality of the late Middle Age, Dimitrie Cantemir (1673-1723) stood up in the Romanian and European culture due to his historical, philosophical, religious and musical works. Unfortunately, The Hieroglyphic History (autobiographical piece of writing and political pamphlet alike, ciphered in an allegorical form) was not influential in the 18th century literature, as it was written in Romanian and remained unpublished until 1883. The present article analyzes the temporal level of the novel, focusing on Jaap Lintvelt's values of the narrative time, namely order, duration and moment of narration.

 Rezumat
Personalitate enciclopedică a Evului Mediu târziu românesc, Dimitrie Cantemir (1673-1723) s-a impus în cultura autohtonă şi cea europeană prin lucrările sale din domenii ca istoria naţională şi europeană, filosofie, logică, muzică orientală sau religie. Din nefericire, Istoria ieroglifică (1705), singura operă literară cantemiriană, nu a exercitat o influenţă directă în epocă, întrucât este publicată târziu, în 1883. Prezentul articol analizează dimensiunea temporalităţii, urmărind timpul real şi cel al naraţiunii, precum şi valori fundamentale ale timpului narativ, pe care Jaap Lintvelt le consideră esenţiale în analiza oricărui text narativ: ordine, durată, moment al naraţiunii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti