TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Time - summum in parvo in The Iliad
(Timpul - summum in parvo în Iliada)
Vol LXII • No. 4/2010
Cristina Iridon
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucuresti, 39, Ploieşti
E-mail: cristinairidon@yahoo.com

 Keywords   external time, internal time, relative time, qualitative time, timeless.

 Abstract
The studies centered upon the ancient epic have so far discussed the issue of time. The difficulty of any other innovative study in this matter is more than obvious because the efforts of the prior researchers and of the critics have enlightened so far so many different aspects of this theme. Our paper intends to present and to summarize these opinions especially in The Iliad, qualified as a masterpiece in its resemblance to an Athenian tragedy as Aristotle pointed out. Our attempt is going to underline that the text of the Iliad goes beyond the historical time, being an excellent example of tempus summum in parvo in the Greek epic.

 Rezumat
Studiile dedicate epicului antic au abordat până acum problema timpului. De aceea este mai mult decât evidentă dificultatea unui studiu original, atâta timp cât cercetătorii şi criticii s-au străduit să lămurească diferitele aspecte ale acestei teme. Articolul de faţă intenţionează să prezinte şi să rezume aceste opinii, mai ales în Iliada, socotită drept o adevărată operă de artă datorită asemănării ei cu o tragedie ateniană, aşa cum a arătat Aristotel. Scopul acestei încercări este acela de a sublinia că textul Iliadei trece dincolo de timpul istoric, fiind, în epica grecească, un excelent exemplu de "timp - mult în puţin".

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti