TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Waiting for Nothing without End with Beckett
(Aşteptând nimicul fără sfârşit dintr-o perspectivă Beckettiană)
Vol LXII • No. 4/2010
Arleen Ionescu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: anionescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   waiting, Beckett, Heidegger, Derrida, arrivant, nothingness, time, temporality.

 Abstract
The article considers different ways of interpreting waiting in Beckett's play Waiting for Godot. Starting with a review of the repeated emphasis on nothingness in the play, it then tries to read this insistent "nothing to be done" in conjunction with the temporal-existential dimension of humanity and of a Dasein "destined-to-death" according to Heidegger, which leads to recasting Godot (a makeshift God of sorts) as an Absolute Being and Time symbolizing the inevitable appointment with death. But as the play unfolds, the main characters approach - albeit in a more ironic, nihilistic way - the threshold of another, more objectless waiting: that of Derrida's arrivant or waiting without expectation in a future-(always-)to-come.

 Rezumat
Articolul interpretează diferitele ipostaze ale aşteptării în piesa lui Beckett Aşteptându-l pe Godot. Pornind de la un catalog al expresiilor referitoare la "nimic", articolul interpretează acel insistent "nimic nu e de făcut" în legătură cu dimensiunea existenţială a umanităţii şi a unui Dasein "destinat morţii" conform lui Heidegger, ceea ce îl transformă pe Godot într-un fel de Dumnezeu care se comportă ca o Fiinţă Absolută care decide că timpul simbolizează întâlnirea cu moartea. Dar pe măsură ce firul dramatic al piesei se ţese, personajele principale se îndreaptă către pragul unui alt tip de aşteptare, o aşteptare lipsită de obiect, chiar dacă Vladimir şi Estragon sunt în continuare ironici şi nihilişti: este vorba de conceptul de "arrivant" al lui Derrida sau aşteptând fără aşteptare într-un viitor-(întotdeauna)-gata să vină.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti