TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Long Modernity: The Valorization of Time and Memory from Early to Late Modernity
(Modernitatea lungă: Valorizarea timpului şi a memoriei de la modernitatea timpurie la modernitatea târzie)
Vol LXII • No. 4/2010
Mihaela Irimia
University of Bucharest, Pitar Mos, Bucharest
E-mail: irimia.mihaela@clicknet.ro

 Keywords   modernity, tradition, history of ideas, time, memory.

 Abstract
This paper proposes the "long modernity" as a concept in the Modernity Discourse subtending currently used terms like "early modernity" or "late modernity". In between these extremes such terms as "classic modernity" aka the Enlightenment-Romanticism and "high modernity" aka Victorianism are unavoidable and necessary in our critical taxonomy. As it looks at the text(ure) of "the long modernity", the demonstration gravitates round crucial moments in the process, from the late Middle Ages to nowadays, with the cultural institutions "invented" by each phase, from the university and the marketplace on to the novel, the public sphere, the railway and the airplane, to the IT means, from, that is, physical to virtual cultural texts, all responsible for our modern identity.

 Rezumat
Lucrarea de faţă propune conceptul de "long modernity" (modernitatea lungă) în discursul despre modernitate ca termen subîntinzând frecvent întâlnitele "early modernity" (modernitatea timpurie) sau "late modernity" (modernitatea târzie). Între aceste două extreme, sunt inevitabili sau necesari termini precum "classic modernity" (modernitatea clasică), cunoscut şi drept Iluminism-Romantism şi "high modernity" (modernitatea matură), cunoscut şi ca victorianism. Ocupându-se de text(ura) modernităţii celei lungi, demonstraţia gravitează în jurul unor momente cruciale ale procesului modernităţii, de la finele Evului Mediu până în zilele noastre, insistând asupra instituţiilor "inventate" de fiecare fază, de la universitate şi piaţă la roman, sfera publică, calea ferată şi avion, la mijloacele IT, adică de la textele fizice la textele virtuale, toate răspunzătoare de identitatea noastră modernă.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti