TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Intercultural Communication Today
(Comunicarea interculturală azi)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Adina Pescaru, Roxana Enache
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: aprilie6@yahoo.com; rocatare@yahoo.com

 Keywords   interracial communication, interethnic communication, intracultural communication.

 Abstract
The world is a confusing place until we can make some sense of it, so the basic function of culture is to explain the world to each new member of the culture. By telling us what to expect, culture reduces confusion and helps us predict the future. The study of human communication is complex and multidimensional. When the element of culture is added, the complexities of any systematic study of the two are compounded greatly. The study of culture is as elusive as the study of human communication. Although there are as many problems as there are people, we would nevertheless suggest that most of the obstacles fall into the following categories: because culture lacks a distinct crystalline structure, it is often riddled with contradictions and paradoxes; culture cannot be manipulated or held in check: we study other cultures from the perspective of our own culture, so our observations and conclusions are tainted by out orientation.

 Rezumat
Lumea este un loc confuz până când noi îi dăm un sens; în consecinţă, funcţia de bază a culturii este aceea de a explica lumea fiecărui nou membru al acesteia. Prin faptul că ne spune la ce să ne aşteptăm, cultura reduce confuzia şi ne ajută să prevedem viitorul. Studiul comunicării umane este complex şi multidimensional. Deşi sunt la fel de multe probleme pe cât de multe popoare există, putem sugera că cele mai mari obstacole sunt următoarele: din cauză că-i lipseşte o structură clară, cultura este adesea plină de contradicţii, paradoxuri; cultura nu poate fi manipulată, pentru că noi studiem alte culturi din perspectiva propriei noastre culturi, aşa că observaţiile, concluziile noastre sunt umbrite de subiectivism.



Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti