TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Body Idioms - A Fountain of Cultural Information
(Expresii care conţin părti ale corpului - Un izvor de informaţie culturală)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Monica Roxana Bot
University of Medicine and Pharmacy "Victor Babes", Timisoara
E-mail: Bot.Monica@gmail.com

 Keywords   idiom, parts of the body, saying, domain, language.

 Abstract
Idioms and idiomatic expressions which have in their structure a noun denoting a part of the human body are probably common to every language on Earth. In modern linguistics, such types of idioms are referred to as somatisms or somatic constructions (from gr. soma - body). The present paper deals with semantic and social aspects of such constructions bringing forward examples from several different languages. A special focus shall be put on cultural facets and folk etymology, trying thus to tackle idioms from various, but obverse angles.Nevertheless, the utmost scholastic purpose of our research is to analyze whether body idioms pertaining to different languages, and consequently to different cultures, meet on a common mental and linguistic ground and can therefore call fort the idea of a universal cultural tradition.

 Rezumat
Idiomele şi expresiile idiomatice conţinând în structura lor un substantiv, care denotă o parte a corpului omenesc, sunt probabil uzuale în toate limbile Pământului. În lingvistica modernă, astfel de expresii poartă numele de somatisme sau construcţii somatice (gr. soma - corp).
Lucrarea de faţă tratează aspectele semantice şi sociale ale acestor construcţii somatice, scoţând în evidenţă exemple din diferite limbi. S-a acordat o atenţie deosebită faţetelor culturale şi etimologiei tradiţionale, încercând astfel să se abordeze expresiile din unghiuri diverse, dar totuşi complementare.
Cu toate acestea, scopul lucrării este acela de a analiza, somatismele aparţinând diferitelor limbi, şi în consecinţă diferitelor culturi, se intâlnesc pe plan mental şi lingvistic, şi pot, ca atare, conduce la ideea unui tradiţii culturale universale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti