TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Valuable Tradition of the Romanian Education: Cultural Society and Pupils' Publications
(O valoroasă tradiţie a învăţământului românesc: societăţile de cultură şi publicaţiile elevilor)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Gheorghe Calcan
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
E-mail: calcangheorghe@yahoo.com

 Keywords   cultural society, school publication.

 Abstract
This work aims at presenting a valuable tradition of the Romanian education namely the cultural societies and the pupils' publications by illustrating two concrete examples: the I. L. Caragiale reading society and Curierul Liceului (The High school Courier), from the former "St. Petru and Pavel" high school from Ploieşti. The I. L. Caragiale reading society was founded by Professor Aurelian Moşoiu in 1908 and it worked until 1948. It aimed at promoting an original creation, organizing conferences, publishing and setting up its own library. Among those who performed a rich activity there are: I. A. Bassarabescu, Radu Cosmin, Leonida Secreţeanu. The High school Courier (1907-1948) with Stoica Teodorescu, D. Munteanu-Râmnic, Nicolae Simache as leaders, promoted the youth's cultural spirituality and the keeping up of the national features; it became one of the most famous publications of this kind from the country. The knowledge of such achievements can turn into a valuable tradition of the Romanian spirituality and education.

 Rezumat
Lucrarea îşi propune să prezinte o valoroasă tradiţie a învăţământului românesc, şi anume societăţile culturale şi publicaţiile elevilor prin ilustrarea a două exemple concrete: Societatea de lectură I. L. Caragiale şi Curierul liceului de la fostul liceu "Sfinţii Petru şi Pavel" din Ploieşti. Societatea de lectură a elevilor I. L. Caragiale a fost fondată de profesorul Aurelian Moşoiu în anul 1908 şi a funcţionat până în anul 1948. Ea a avut ca scop promovarea unor creaţii originale, organizarea de conferinţe, editarea unei publicaţii şi înfiinţarea unei biblioteci proprii. Intre cei care au avut o activitate susţinută s-au remarcat: I. A. Bassarabescu, Radu Cosmin, Leonida Secreţeanu. Curierul liceului (1907-1948), în conducerea căruia s-au evidenţiat Stoica Teodorescu, D. Munteanu-Râmnic, Nicolae Simache etc. a promovat lărgirea orizontului spiritual al tinerilor şi păstrarea specificului naţional, devenind una dintre cele mai valoroase publicaţii de acest gen din ţară. Cunoaşterea unor astfel de realizăr, se poate transforma într-o valoroasă tradiţie a învăţământului şi a spiritualităţii româneşti.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti