TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Fairy Tales in Translation
(Basmele īn traducere)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Roxana Bīrsanu
Universitatea Romāno-Americană
E-mail: roxanabirsanu25@yahoo.com

 Keywords   children's literature, translation, fairy tales, acceptability.

 Abstract
The translation of children's literature has generated quite a marginal interest among translation scholars. This is partially accounted for by the fact that children's literature has been considered a peripheral form of literature and, therefore, it apparently did not seem to provide a very fertile field for research. Nevertheless, translating for children, and translating fairy tales in particular, is a very challenging task due to a multitude of factors which impact this activity: the target cultural environment, the readers' psychological development, their needs and degree of emotional involvement and the power of decision of other parts involved in the process, editors, parents, educators.

 Rezumat
Traducerea literaturii pentru copii a generat un interes marginal īn rāndul traducătorilor, iar acest lucru a fost determinat parţial de faptul că literatura pentru copii nu a constituit un teren fertil pentru cercetare. Totuşi, a traduce o astfel de literatură este o sarcină deosebit de dificilă, iar aspecte precum mediul cultural ţintit, dezvoltarea psihologică a cititorului, nevoile şi gradul de implicare afectivă, dar şi puterea decizională a părţilor implicate (editori, părinţi, educatori) se dovedesc a fi deosebit de importante.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti