TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Foreign Students' Cultural Integration: A Pilot Study
(Integrarea culturală a studenţilor străini)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Mihaela Badea, Alexandra Badea
Petroleum and Gas University of Ploieşti, 39 Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: mbadea@upg-ploiesti.ro, badea_aleksandra@yahoo.com

 Keywords   foreign students, integration, culture, language, pilot questionnaire.

 Abstract
The purpose of the paper is to show the results of a survey on cultural integration, a common issue among foreign students enrolled in the Petroleum Gas University of Ploieşti. The research examines intercultural interaction as seen from different points of view. The respondents of the survey are students of other nationalities studying in our university, who were given a questionnaire composed of 13 questions, aiming at their relations with the Romanian students, academic relations and cultural aspects.

 Rezumat
Scopul acestei lucrări este de a releva rezultatele obţinute în urma unui studiu ce vizează integrarea culturală, o problemă comună pentru studenţii înscrişi în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cercetarea examinează interacţiunea interculturală văzută din puncte de vedere diferite. Subiecţii cercetării sunt studenţi de naţionalităţi diferite care studiază în universitatea noastră, cărora le-a fost dat un chestionar compus din 13 întrebări, ce au în vedere relaţiile acestora cu studenţii români, relaţiile academice si aspecte culturale.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti