TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Legislation in Intercultural Education
(Legislaţia în educaţia interculturală)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Roxana Enache*, Alina Brezoi**, Alina Crişan***
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
E-mail: rocatare@yahoo.com
** Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
E-mail: alina_brezoi@yahoo.com
*** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15,Cluj-Napoca
E-mail: alina_n_crisan@yahoo.com

 Keywords   educational legislative documents, educational policy, constitutional rights.

 Abstract
The multicultural character of the great continents is obvious but Europe stands out by the variety and the diversity of the cultures which, however, remained distinct along the years of mutual influence. Different studies of the phenomenon of the minorities in Europe indicate the existence of more than 60 national, ethnical, linguistic and religious minorities. These sources indicate the existence of 45 national and regional in the EU countries. Multiculturalism and interculturalism in Europe involve on the one hand the preservation of the original minorities culture and on the other hand, the providing through adequate legislative measures of the integration of the youngsters with an European civic consciousness (civic socialization). The preparation for such a culture which is set up in the new democracies is unconceivable without putting into practice the intercultural education.

 Rezumat
Este evident caracterul multicultural al marilor continente, dar Europa se evidenţiază prin varietatea şi diversitatea culturilor care totuşi au rămas distincte de-a lungul anilor de influenţă reciprocă. Diverse studii ale fenomenului minorităţilor în Europa indică existenţa a peste 60 de minorităţi naţionale, etnice, lingvistice şi religioase. Aceste surse relevă existenţa aproximativ a 45 limbi naţionale şi regionale în ţările UE. Pluriculturalismul şi interculturalismul în Europa implică, pe de o parte, conservarea culturilor minoritare de origine şi, pe de altă parte, asigurarea, prin măsuri legislative adecvate, a integrării tinerilor cu o conştiinţă civică europeană (socializarea civică), prelucrarea pentru o astfel de cultură ce se instaurează în noile democraţii, este de neconceput fără puterea în aplicare a educaţiei interculturale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti