TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Making Sense of Religious Humour
(La limita dintre religie şi umor)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Mihaela Duma
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: mihaela.duma@ymail.com

 Keywords   humour theories, religion, pragmatic interpretation, linguistic resources, collocations.

 Abstract
Religious figures often provide grist for the best of jokes all over the world. Yet, it is not common, and it may also seem unsafe ground, to associate humour with any of the existing religious texts, beliefs or figures. Is the image of God, or Allah, for example, deformed in the jokes we play on them? Do we perceive them differently in accordance to our belonging to a certain religious tradition, or can we speak of a universal, global mindset regarding such figures? Our purpose in this paper is to assess whether religious figures have the same attributes and virtues in several different cultures, as reflected in their humour. Furthermore, we shall set forth a pragmatic interpretation and we shall also examine some linguistic resources of such jokes. Such an analysis should elucidate whether, in the case of religious figures, people from different cultures have the same or diverging humourous attitudes and perceptions.

 Rezumat
Personajele religioase reprezintă adesea ţinta celor mai reuşite glume în aproape toate culturile din întreaga lume. Cu toate acestea, în mod normal este destul de primejdioasă o astfel de asociere între umor şi oricare dintre textele, convingerile sau personajele religioase care aparţin diferitelor culte. Întrebarea pe care totuşi ne-o punem este dacă un astfel de umor deformează de exemplu imaginea lui Dumnezeu sau pe cea a lui Allah în percepţia colectivă. Mai mult decât atât, ne întrebăm dacă nu cumva aceste personaje sunt percepute diferit, în conformitate cu apartenenţa noastră la o anumită tradiţie religioasă, sau se poate totuşi vorbi în acest caz de o mentalitate universală, globală. Scopul nostru în această lucrare este aşadar de a stabili dacă, prin prisma umorului, personajele religioase aparţinând unor culturi şi tradiţii diferite împărtăşesc aceleaşi atribute şi virtuţi. De asemenea, vom elabora o interpretare pragmatică, după care vom examina câteva resurse lingvistice care stau la baza realizării acestui tip de umor. O astfel de analiză va elucida dacă oameni aparţinând unor tradiţii religioase diferite au atitudini şi percepţii similare sau, dimpotrivă divergente când vine vorba de umorul religios.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti