TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Fathers of Romanian Postmodernism
(Părinţii postmodernismului românesc)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Lucia Ispas
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
E-mail: luciaispas@yahoo.com

 Keywords   postmodernism, intertext, mutant, pluralism, idiolect.

 Abstract
The representatives of the so-called 'Târgovişte School' (the Târgovişte trend , unaware at the time they conceived their work of the enormous impact this would later have, are considered the predecessors of the Romanian postmodernism. Authors of a type of drawer literature, Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu and Costache Olǎreanu imposed the features, the modality and the rhythm of the new movement without any intention of directing or teaching. A global trend, postmodernism meets in their work one of its richest and intriguing embodiments. Hard to label, these writers' books offer a rewarding voyage inside the mechanisms propelling postmodernism, but also an original sample of authenticity in the struggle to regain identity, in the battle against globalization.

 Rezumat
Reprezentanţii aşa-numitei Şcoli de la Târgovişte, care nu îndrăzneau, la momentul în care îşi concepeau opera, să viseze la impactul enorm pe care aceasta urma să îl aibă, sunt consideraţi a fi predecesorii postmodernismului românesc. Autori ai unei literaturi de sertar, Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu şi Costache Olǎreanu au impus trăsăturile, modalitatea şi ritmul noii mişcări fără intenţia de a regiza ori îndruma. Curent global, postmodernismul cunoaşte în opera acestor autori una dintre cele mai bogate şi contrariante întruchipări. Dificil de catalogat, cărţile acestor autori oferă o călătorie preţioasă în interiorul mecanismelor care propulsează postmodernismul, dar şi o mostră de originalitate în lupta împotriva globalizării pentru câştigarea identităţii.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti