TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Memoirs of Nina Cassian. Language as Home
(Memoria ca zestre. Lungul drum al poeziei şi al unei poete către casă)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Loredana Netedu
Petroleum - Gas University of Ploieşti, 39, Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: lorenetedu@yahoo.com

 Keywords   autobiography, exile, stereotypes, native language.

 Abstract
In 2003, The Romanian Cultural Institute released the first of the three volumes of Nina Cassian's autobiographical work entitled The Treasure of Memories. Designed as a three-layered piece of writing, the text blends diaristic notes with metatextual commentaries and additional information that the author provides starting with 1975, while still in Romania, and 1987 respectively, during her New-York-ese exile. In spite of their private, sometimes exhibitionist nature, Nina Cassian's diary and subsequent commentaries and confessions reveal not only autobiographical details, but, beyond the fresco of the communist Romania, they tell the story of an exiled Jewish female author, having to cope, at the age of 60, with living on another continent and with creating in a second language. This paper aims at analyzing the way Cassian depicts Romania and The United States of America, her current home country, as well as the writer's approach of the native language as an "essential territory", oblivious of any geographical or administrative borders.

 Rezumat
În anul 2003, Institutul Cultural Român a lansat primul din cele trei volume ale lucrării Memoria ca zestre de Nina Cassian. Textul împleteşte notaţii diaristice şi comentarii metatextuale ulterioare pe care autoarea le face asupra propriului jurnal începând cu anul 1975, pe când locuia încă în România, şi respectiv anul 1987, în timpul exilului new-yorkez. Dincolo de amănuntele autobiografice picante şi de fresca socio-politică şi culturală a României comuniste, memoriile Ninei Cassian prezintă povestea unei autoare exilate care descoperă, la peste 60 de ani, succesul pe continental american şi aventura scrierii într-o nouă limbă. Articolul analizează perspective autoarei asupra celor două ţări, precum şi relaţia sa cu limba maternă şi cu cea a ţării adoptive, poezia conturând un teritoriu protector, independent de barierele geo-politice.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti