TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Prince of Wales's Alternative Solutions to the Globalized Lifestyle: Between Poundbury in Dorset and the Saxon Villages in Transylvania
(Soluţiile alternative ale Prinţului de Wales pentru un stil de viaţă globalizat: între Poundbury în Dorset şi satele saxone din Transilvania)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Marina-Cristiana Rotaru
Romanian-American University, Bucharest
E-mail: rotaru_marina@yahoo.com

 Keywords   urban planning, organic farming, royalty.

 Abstract
One of the leading environmentalists of the day, Prince Charles the Prince of Wales has exposed himself to the verdict of the public with his enterprising ideas on sustainable development and the future of our environment. His personal approach to urban planning has brought him as much praise as contempt. Prince Charles?s genuine interest in natural environment equally matched by his interest in built environment may prove that globalisation can also be approached from bottom to top.

 Rezumat
Unul dintre apărătorii de marcă ai mediului înconjurător, Charles, Prinţ de Wales, s-a expus verdictului public prin ideile lui îndrăzneţe despre dezvoltarea sustenabilă şi viitorul mediului înconjurător. O abordare personală a planificării urbanistice i-a adus atât laude, cât şi dispreţ. Interesul autentic al Prinţului Charles faţă de mediul înconjurător natural egalat de interesul său pentru mediul înconjurător construit, ar putea dovedi că globalizarea poate fi abordată şi de jos în sus.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti