TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Objectifying the World in Harold Pinter's plays. The Struggle with the Other
(Obiectificarea lumii în piesele de teatru ale lui Harold Pinter: Confruntarea cu Celălalt)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Alina-Elena Roşca
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: alinarosca82@yahoo.com

 Keywords   cultural identity, cultural codification, otherness, subjectivity, subject position, objectification, objectifying gaze.

 Abstract
Harold Pinter shapes a fully formed aesthetic world which proves to be a meta-commentary on the conventions of drama, its subversive vein opening up the process of meaning-negotiation. Operating according to the principle of negation, objects are estranged from any practical use and individuals are refused the possibility of activating a meaningful world around them.
Pinter's characters cannot relate to the referential world and since they are caught in the impossibility of ever connecting to social consciousness, they outweigh the loss of the world and its phenomenological pressure through an act of performance. Life is performed rather than experienced; prompted by their inner frustration individuals create their own reality, a self-determining world and discourse, a regressive act of attaching themselves to their own illusions and of dismissing the material coordinates of the world.
There appears the struggle to objectify the others, to contextualize relationships, to define positions in order to confirm the fantasy of still being in control. The world gains meaning through the objectifying gaze of the Other, as truth, reality derive from the eyes of the beholder. Characters attempt to impose their own cultural codes, to reduce everything to their own configurations of time and of memory, to possess the narrative of the world; the Other resists codification and operating outside the objectifying gaze and constructs, he/she escapes the world of familiar attributes, venturing into his own world of inverted values.

 Rezumat
Harold Pinter construieşte o lume ahitecturală, o lume de valori şi convingeri concurrente, care angajează subiecţii / agenţii în relaţii contractuale prin care se negociază constant poziţii de putere. Încercând să facă faţă unei existenţe lipsite de conţinut şi unei identităţi confuze, aflându-se în imposibilitatea de a se raporta la coordonatele materiale, referenţiale ale lumii, personajele lui Harold Pinter nu dispun de conştiinţă socială, ci îşi creează propria realitate. Ori de câte ori siguranţa emoţională le este pusă în pericol, ori de câte ori pierd controlul asupra celorlalţi, asupra propriului teritoriu sau asupra propriilor reprezentări, apar negocieri agresive şi lupte puternice de negare a Celuilalt, de respingere a nevoilor şi a dorinţelor acestuia. Cu disperare, indivizii încearcă să-şi consolideze validitatea şi legitimitatea propriilor tipare, să impună şi să reducă totul la propriile configuraţii de timp şi de memorie, să posede naraţiunea lumii; Celălalt rezistă codificării şi, operând în afara privirii care normează / transferă în obiect, în afara construcţiilor impuse, se depărtează de lumea atributelor familiare, comune.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti