TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Globalizing Mentalities in 21st Century Romania
(Globalizând mentalităţile în România secolului al XXI-lea)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Arleen Ionescu
Petroleum - Gas University of Ploieşti, 39 Bvd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: anionescu@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   globaromanianization, patriotism, country, pride, Romanians.

 Abstract
The article analyses a few texts from Romanian textbooks, which seem not to have adapted at all even to the simple fact that Romania has become part of the European Union. Romanian history, unlike other European ones, gave birth to a certain type of patriotic discourse with a certain degree of chauvinism, which was practiced even by a few Romanian writers, otherwise well-reputed and part of the literary canon. This discourse, in spite of being significantly changed after the Revolution, is still fighting against its ghosts haunting sometimes pupils' textbooks and therefore influencing their future mentalities. Twenty years after '89, we wonder whether our children can understand plurality, cultural diversity and European values as long as we still teach them how proud they should be of their unique and wonderful country, how hospitable and without fault their people are. In his "Faith and Knowledge: the Two Sources of 'Religion' at the Limits of Reason Alone", in a very different context, Derrida coined the term of globalatinization. I would dare transform it into globaromanianization, which I will define in my article, referring to a few instances of what we teach our children who are supposed to become 21st century European citizens.

 Rezumat
Articolul analizează câteva texte din manualele şcolare de limba română, manuale neadaptate încă nici măcar la simplul fapt că România a devenit parte a Uniunii Europene. Istoria românilor, spre deosebire de alte istorii europene, a dat naştere unui anume tip de discurs patriotic cu un anumit grad de şovinism, discurs pe care l-au practicat mulţi scriitori, chiar dintre cei canonici. Acest discurs, cu toate că s-a schimbat semnificativ după Revoluţia din 1989, se luptă în continuare cu stafiile trecutului, care bântuie uneori manualele şcolare ale elevilor şi care le influenţează acestora modul de gândire. La douăzeci de ani după Revoluţia din '89, ne întrebăm dacă elevii noştri înţeleg noţiunile de pluralitate, de diversitate culturală şi valorile europene, atâta timp cât noi îi instruim în continuare cât de mândri trebuie să fie de ţara lor unică şi minunată şi cât de ospitalieri şi fără de greşeală sunt locuitorii ei. În eseul său "Faith and Knowledge: the Two Sources of 'Religion' at the Limits of Reason Alone" (Credinţă şi cunoaştere: două surse ale 'religiei' la limitele raţiunii însăşi") într-un context total diferit, Derrida a folosit termenul de globalatinizare pe care am îndrăznit să-l transform în globaromânizare, definit în articol, şi ilustrat prin câteva exemple din ceea ce le predăm elevilor noştri, care urmează să devină cetăţeni responsabili ai Europei secolului al XXI-lea.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti