TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Problem of Identity in Ana Castillo's The Mixquiahuala Letters
(Problema identităţii în lucrarea Anei Castillo The Mixquiahuala Letters)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Baysar Taniyan
Pamukkale University, Turkey
E-mail: btaniyan@pau.edu.tr

 Keywords   Ana Castillo, identity, narration, postmodern.

 Abstract
In The Mixquiahuala Letters, Ana Castillo treats the problem of identity within cross-national and continental contexts. Her protagonists, Teresa and Alicia, are the subjects positioned between Anglo-American and Mexican cultures. While Teresa and Alicia are portrayed in their search for identity between the borderlands, the identity crisis is also highlighted in a spatial unrest in their attempt - to find a place to satisfy [their] yearning spirits. The quest for identity also implies the deconstruction of the imposed identity of woman as man's the Other and formation of a genuine feminine consciousness. In this attempt, Castillo not only breaks apart the existing patriarchal and racist female identity but also destroys the traditional masculine plot. Teresa's postmodern fragmented identity also characterizes the fragmented postmodern narrative style and structure of the novel which is comprised of 40 letters and the chronology of which is decided by the reader. The fragmented narrative style further implies the deconstruction of patriarchal and symbolic order which functions as a gateway to the solution of identity crisis of Teresa. By deconstructing the symbolic order Ana Castillo attempts to put fragmented pieces of Teresa's self into a coherent order. Then, this study will attempt to analyze the interrelation between Teresa's fragmented identity and fragmented structure of the novel.

 Rezumat
În cartea The Mixquiahuala Letters, Ana Castillo pune în discuţie problema identităţii la nivel internaţional şi continental. Protagonistele cărţii, Teresa şi Alicia, sunt personaje care trăiesc la intersecţia culturii anglo-americane cu aceea mexicană. În timp ce Teresa şi Alicia sunt portretizate în căutarea lor identitară în ţinuturile de graniţă, criza identităţii este evidenţiată şi de peregrinările lor în acest spaţiu în încercarea de a găsi un loc potrivit pentru sufletele lor neliniştite. Căutarea identităţii presupune, de asemenea, deconstrucţia identităţii impuse femeilor, aceea de sex opus celui masculin, şi formarea unei conştiinţe feminine autentice. În această încercare, Castillo nu doar că demolează concepţia patriarhală despre identitatea rasistă şi feminină, ci contestă şi scriitura tradiţională de tip masculin. Identitatea postmodernă fragmentată a Teresei are drept corespondent stilul narativ fragmentat de factură postmodernă şi structura romanului format din 40 de scrisori şi cu o cronologie pe care trebuie să o reconstituie cititorul. Stilul narativ fragmentar este sugestiv pentru deconstrucţia ordinii patriarhale şi simbolice şi oferă o soluţie pentru rezolvarea crizei identitare a Teresei, Prin deconstrucţia ordinii simbolice, Ana Castillo încearcă să aşeze într-o ordine coerentă fragmentele disparate ale personalităţii personajului Teresa. Articolul de faţă îşi propune să analizeze relaţia dintre identitatea fragmentată a Teresei şi structura fragmentară a romanului.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti