TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Tradition and Innovation in Televised Election Debate
(Tradiţie şi inovaţie în dezbaterea electorală televizată)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Eugenia Baciu
Universitatea "Ovidius", B-dul Mamaia 126, Constanţa
e-mail: gina_baciu@yahoo.com

 Keywords   election debate, implicit, conversational rules, interaction, decoding.

 Abstract
TV show election debate is a special, mixed type of discourse, having not only the features of the public political communication, but also the peculiarities of the talk show. Marked by conventionality and ritualization, TV show election debate emphasizes one's communicational skills and appeals to a range of strategies of contextual meaning construction. New communication stratagems are based on the classical rhetorical techniques, both having the same target: a better self-image than that of the competitor's. By this approach we intend to analyse, from the social-linguistic and pragmatic point of view, the messages of the candidates Traian Băsescu and Micea Geoană, in the second round of presidential elections in Romania,. In this respect, we use the last election debate, broadcasted in "You decide!" Robert Turcescu's show, on December 3rd, 2009, at TVR1 channel. We think that the communicational interactive projects of the two candidates respect both the specific rules of the election debate, marked by high lexical innovations and the rules of political speech focused on the practical aim.

 Rezumat
Dezbaterea electorală televizată reprezintǎ un tip aparte de discurs, un gen mixt, purtând atât amprenta comunicării politice din spaţiul public, cât şi particularităţile talk-show-ului. Marcatǎ de convenţionalism şi de ritualizare, apelând la o diversitate de stratagii de construcţie a sensului contextual, dezbaterea electorală televizată permite evidenţierea competenţelor comunicaţionale individuale. Tehnicile retorice clasice constituie rampa de lansare a unor noi stratageme comunicaţionale, ambele fiind orientate spre aceeaşi finalitate practică: valorizarea propriei imagini în defavoarea imaginii contracandidatului. Cercetarea de faţă propune o analiză socio-lingvistică şi pragmatică a mesajelor candidaţilor calificaţi în cel de-al doilea tur al alegerilor pentru preşedinţia României, Traian Băsescu şi Mircea Geoană. În acest sens, am avut în vedere dezbaterea electorală finală transmisă în data de 3 decembrie 2009, de posturile naţionale de televiziune (moderator Robert Turcescu; emisiunea "Tu decizi!"). Considerăm că proiectele de interacţiune comunicativă ale celor doi candidaţi se subsumează şabloanelor specifice discursului electoral marcat totuşi de o permisivitate sporită faţă de inovaţiile lexicale şi această dezbaterea electorală televizată din 3 decembrie 2009 supunându-se rigorilor limbajului politic axat pe finalitatea practică

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti