TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
War and Argumentation in 2008 American Presidential Debates
(Război şi argumentare în dezbaterile presidenţiale americane din 2008)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Maria-Ionela Neagu
Petroleum-Gas University of Ploiesti
E-mail: ionela.neagu06@yahoo.com

 Keywords   war, argumentation, pragma-dialectics, critical discussion, fallacy.

 Abstract
The article analyses the three American Presidential Debates held in 2008, in particular the two candidates' perspective and critical discussion on military conflicts such as the war in Iraq and Afghanistan. The analytical framework combines Critical Discourse Analysis, theories of argumentation, in particular pragma-dialectics, and cognitivist approaches to political discourse in terms of the mental representations arguers use to position other entities in relation to themselves. I analyse the political debate as argumentation both as the process of arguing and as its product. I investigate the way in which 'strategic maneuvering' and its fallacies function, pointing out the linguistic devices used by the arguers to achieve their dialectical and rhetorical concerns.

 Rezumat
Articolul analizează cele trei dezbateri presidenţiale americane din 2008, în special perspectiva celor doi candidaţi şi discuţia lor asupra conflictelor militare precum războiul din Iraq şi Afghanistan. Abordarea combină analiza critică a discursului, teorii ale argumentării, în particular pragma-dialectica, şi abordări cognitiviste ale discursului politic cu privire la reprezentările mentale pe care participanţii le folosesc pentru a se poziţiona în relaţie cu ceilalţi. Analizez dezbaterea politică drept argumentare atât ca proces al argumentării, cât şi ca produs al său. Cercetez modul în care funcţionează "manevra strategică" şi erorile ei, subliniind instrumentele lingvistice folosite de combatanţi pentru a-şi atinge scopurile dialectice şi retorice.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti