TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Multilingualism - Manifestation of Intercultural Communication
(Multilingvismul - manifestare a comunicării interculturale)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Ioana Jieanu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
E-mail: ioanajieanu@hotmail.com

 Keywords   multilingualism, bilingualism, intercultural communication, language contact, interference.

 Abstract
The present paper addresses multilingualism in Castellón, Spain, where more than 40,000 Romanian live. In this region there are two official languages: Spanish - Castilian and Catalan. Also included are the mother tongues of immigrants in Castellon: Romanian, English, Chinese, Bulgarian, Arabic, French, English and Russian. Due to the rapid learning of Spanish and Catalan, Romanian immigrants in Spain have started to introduce words from the above mentioned languages in the communication in their mother tongue, sometimes adapting them to the morphological rules of the Romanian language. These aspects of contacts between languages, specific to multilingual communities will be subject to research.

 Rezumat
În lucrarea de faţă, abordăm problema actuală a multilingvismului din Castellón, Spania, unde trăiesc mai mult de 40000 de români. În această regiune sunt două limbi oficiale: limba spaniolă - castelana şi limba catalană. Acestora li se adaugă limbile materne ale imigranţilor din Castellon: româna, chineza, bulgara, araba, franceza, engleza, rusa. Din cauza învăţării rapide a limbii spaniole şi a catalanei, românii imigranţi în Spania au început să introducă în comunicarea în limba maternă, cuvinte din limbile mai sus menţionate, uneori adaptându-le la normele morfologice ale limbii române. Aceste aspecte ale contactelor dintre limbi, specifice comunităţilor plurilingve, vor face obiectul cercetării de faţă.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti