TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Local, Discourse and Global Systematicity of Business English Metaphors
(Sistematicitatea locală, discursivă şi globală a metaforelor din engleza pentru afaceri)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Adina Oana Nicolae
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: adina.nicolae@romanianmetaphorresearch.org

 Keywords   cognitive metaphor, business and economics discourse, graded category.

 Abstract
Adânc înrădăcinată într-o perspectivă cognitiv-lingvistică, opusă prevederilor categorizării tradiţionale, această lucrare se adresează clasei metaforelor prin optica unei categorizări gradate. Desemnată ca fiind o categorie gradată, această clasă se presupune a include atât membrii centrali, cât şi pe cei periferici. Una din caracteristicile care poziţionează metaforele mai aproape de centru sau de periferie, mai precis sistematicitatea, este analizată pe teritoriul metaforelor din engleza pentru afaceri. Scopul principal al analizei este de a evidenţia unele dintre aplicaţiile şi implicaţiile unei perspective triadice asupra sistematicităţii (cuprinzând sistematicitatea locală, discursivă şi globală) în identificarea şi studiul metaforelor.

 Rezumat
Deeply rooted in a cognitive linguistic outlook, and contrary to traditional categorization precepts, this paper addresses the class of metaphors through the lens of graded categorization. Postulated as a graded category, this class is held to accommodate more central, as well as more peripheral members. One of the features that position metaphors in a center-periphery configuration, namely systematicity, is analyzed from within the territory of Business English metaphors. The main aim of the analysis is to reveal some of the applications and implications of the three-fold systematicity perspective (local, discourse and global) in metaphor identification and research.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti