TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Metaphors in Advertising
(Metaforele în publicitate)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Alina Negoescu
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
E-mail: alina.negoescu@yahoo.com

 Keywords   structural metaphors, orientational metaphors, ontological metaphors.

 Abstract
The paper analyzes advertisements selected from the internet and in each case it is identified the conceptual metaphor that lies at the basis of the slogans as well as their source and target domain. There is also analyzed the domain of the source and target, and I tried to identify which are the most prominent products. In conceptual metaphors, the abstract term is usually understood through the more concrete one, in other words the target is most of the times more abstract than the source. However in advertising things are different. The target i.e. the product is quite often a concrete object and the source an abstract concept that is viewed as positive by the consumers. Thus, through metaphor the product is more seductive and desirable.

 Rezumat
Articolul analizează reclame selectate de pe internet, în fiecare caz fiind identificată metafora conceptuală care se află la baza sloganurilor publicitare precum şi domeniul-sursă şi domeniu-ţintă al acestora. De asemenea se analizeză domeniul din care provin sursa şi ţinta şi se identifică preferinţa de a discuta despre anumite produse. De obicei, în ceea ce priveşte metaforele conceptuale, termenul abstract este înţeles prin cel mai concret, cu alte cuvinte ţinta este de cele mai multe ori mai abstractă decât sursa. Totuşi în publicitate lucrurile sunt diferite. Ţinta, adică produsul, este adesea un obiect concret, iar sursa un concept abstract, perceput pozitiv de consumatori. Astfel, cu ajutorul metaforei produsul este mai seducător şi dorit de consumatori.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti