TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Political Incorrectness
(Incorectitudine politică)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Oana Smoleanu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucuresti, 39, Ploieşti
E-mail: oana.smoleanu@yahoo.com

 Keywords   metaphorical expressions, parliamentary declaration, blend, cultural identity.

 Abstract
The article focuses on metaphors in political discourse. Van Dijk (2001) views political discourse as a class of genres defined by a social domain, namely by politics. Though the domain has fuzzy boundaries, he suggests that it can be narrowed down to the set of activities politicians engage in. The study of the structures of political discourse (topic, coherence, arguments, lexical choice, rhetorical features and others) may reveal much about the unique character of the discourse. My approach in this paper is not ideological since I restrict my analysis to constellations of metaphoric clusters in one political discourse which I consider prototypical for the Romanian parliamentary declarations. My objective is to analyse the meaning of conceptual metaphors in the context of their use, and to show how they construe a bridge between thinking and speaking, speaking and culture. The way politicians speak is part of who we are.

 Rezumat
Problema centrală a articolului o constituie metaforele în discursul politic. Van Dijk (2001) consideră discursul politic drept o clasă de genuri definite de un domeniu social, mai exact, de domeniul politic. Deşi acesta are graniţe fluide, domeniul poate fi adus la scara mai mică activităţilor în care sunt angajaţi politicienii. Studiul structurilor discursului politic (subiectul, coerenţa, selecţia lexicală, trăsăturile retorice şi altele) poate releva destule aspecte ale caracterului singular al discursului. Abordarea acestei lucrări nu este ideologică întrucât analiza se limitează la identificarea unor grupuri metaforice la nivelul unui singur discurs politic pe care îl considerăm prototipic pentru discursul parlamentar românesc. Scopul nostru este analiza semantică a metaforelor conceptuale în context şi modul în care acestea construiesc legătura dintre gândire şi limbaj, limbaj şi cultură.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti