TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
(De) Contamination and Globalisation Attempts in 17th and 18th Century English Culture
((De) Contaminare şi procese ale globalizării în cultura engleză din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Ana Maria Tolomei
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: persanam@yahoo.com

 Keywords   contamination processes, social and medical stimuli, epidemics.

 Abstract
My paper deals with various (de) contamination processes and their globalising-localising responses and (over) reactions to internal and external cultural, social, economical and medical stimuli such as plague epidemics in the 17th century England or individual illness care and prevention in the 18th century health and social entertainment resorts like Bath. My attempt is to analyse common grounds and border transgression techniques in and of literary and medical discourses of the plague with breathing and bathing - two germ dissemination activities.

 Rezumat
În articolul de faţă îmi propun să analizez diferite procese ale (de)contaminării şi reacţiile lor de globalizare şi localizare la stimuli culturali, sociali, economici şi medicali atât interni, cât şi externi, cum ar fi epidemia de ciumâ din Anglia secolului al XVII-lea sau tratarea şi prevenirea bolilor individuale în staţiuni balneare şi de divertisment ca Bath. De asemenea, încerc să găsesc elemente comune şi tehnici de depăşire a graniţelor dintre discursurile literare şi medicale ale ciumei, legate de respiraţie şi îmbăiere - două activităţi de contaminare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti