TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Globalization, a Fundamental Vector of Present-day Society
(Globalizarea, vector fundamental al societăţii contemporane)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Mihaela - Adina Apostolache
Petroleum-Gas University of Ploiesti
E-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   globalization, integration, national identity, contemporary society.

 Abstract
The contemporary society is characterized by two complementary phenomena - integration and reassertion of the ethnic and national identities - that become manifest simultaneously and with a comparable force, but that intersect in fact with the problem of globalization. The integration itself in the European space is a step towards the integration in the globalization circuit.
The transformation of the international system and the globalization processes have led to a powerful revitalization trend of the differences, to a new perception of the identities. Actually, globalization readdresses the problem of identity. Globalization and identity, as complementary aspects, can represent the terms of a synthesis of the future. Qualitative transformation refers to the transition from internationalization, through intensified exchanges, to the opening of frontiers and the creation of a global market that overcomes the state borders. The long term effects of the globalization process over the international community cannot be asserted with certainty, but it is clear that the globalization process has both a positive impact and a negative one. Thus, the globalization phenomenon can be considered a future stage of humanity's general economic, political and cultural development process, but also a process of widening, deepening and hastening of the global interconnection, taking place in a space of change.

 Rezumat
Societatea contemporană este caracterizată prin două fenomene complementare - integrarea şi reafirmarea identităţilor etnice şi naţionale - fenomene care se manifestă simultan şi cu o forţă comparabilă, dar care se intersectează în fapt cu problema globalizării. Însăşi integrarea în spaţiul european este o etapă a integrării în circuitul globalizării. Transformarea sistemului internaţional şi procesele de globalizare au dus la un puternic curent de revitalizare a diferenţelor, la o nouă percepţie a identităţilor. De fapt, globalizarea redeschide problema identităţilor. Globalizarea şi identitatea, ca aspecte complementare, pot reprezenta termenii unei sinteze a viitorului. Transformarea de natură calitativă se referă la trecerea de la internaţionalizare, prin intensificarea schimburilor, către deschiderea frontierelor şi crearea unei pieţe globale care depăşeşte limitele statale. Nu se poate vorbi cu certitudine despre efectele de lungă durată ale procesului de globalizare asupra comunităţii internaţionale, dar este clar că procesul de globalizare are atât un impact pozitiv, cât şi unul negativ. Astfel, fenomenul globalizării poate fi considerat o etapă viitoare a procesului general de dezvoltare politico - economică şi culturală a omenirii, dar şi un proces de lărgire, de adâncire şi de grăbire a interconectării globale, fiind situat într-un spaţiu al schimbării.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti