TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Globalization, a Binder of International Occult Phenomena
(Globalizarea, liant al fenomelor internaţionale oculte)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Dragoş Lucian Rădulescu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   globalization, international, organizations, legal.

 Abstract
The recent increase in intensity and sophistication of crime results in threats against citizens' security across the world as well as in the prevention of states from developing socially, economically and culturally. The dark side of globalization allows multinational unions of crime to enlarge the area of their criminal operations from arms trafficking and money laundering to drug and human trafficking. The United Nations has understood the importance of preventing these phenomena since 1950, when it got involved in supporting the development of standards and an effective and correct judicial system. Member States have realized that the main way to success in combating international crime is cooperation. UN Commission for Crime Prevention and Criminal Justice [1] gives states an opportunity to exchange information and determine how to fight against global crime.

 Rezumat
Recenta creştere în intensitate şi grad de sofisticare a criminalităţii la nivel global are ca efect ameninţarea siguranţei cetăţenilor peste tot în lume, precum şi împiedicarea statelor în dezvoltarea lor socială, economică şi culturală. Faţa întunecată a globalizării permite sindicatelor multinaţionale ale crimei lărgirea ariei operaţiunilor de la traficul de arme şi droguri la spălarea de bani sau traficul de fiinţe umane. Organizaţia Naţiunilor Unite a înţeles importanţa prevenirii acestor fenomene încă din anul 1950, când s-a implicat în susţinerea statelor în punerea la punct a standardelor unui sistem judiciar eficient şi corect. Statele membre au înţeles că principala cale de succes în combaterea criminalităţii internaţionale este reprezentată de cooperare. Comisia Naţiunilor Unite de Prevenire a Criminalităţii şi Justiţie Penală oferă statelor o posibilitate de schimb a informaţiilor stabilind şi modalitatea de luptă la nivel mondial cu criminalitatea.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti