TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Globalization and Media
(Globalizarea şi media)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Cristina Poruţiu, Ciprian Pop, Alina Negoescu
Unirea National College, 17 Mihai Viteazul St, Tg. Mureş
E-mail: cristinaporutiu@hotmail.com

 Keywords   globalization, media, new media, Internet.

 Abstract
Whether we like it or not, whether we are ready or not, the phenomenon of globalization is more actual than ever. The current paper attempts to answer the following question: 'Does new media play any role in the rush towards globalization?' Needless to say that there are different ways to approach this hot topic, different levels of debate, different points of view. What is certain is that globalization is intimately connected to sharing information, media (especially new media) often being regarded as the main vehicle for its rapid expansion. The discussion is thus based on the significance of the information flow around the globe and the phenomenon of globalization, with its positive and negative aspects.

 Rezumat
Chiar dacă nu ne place, chiar dacă nu suntem întru totul pregătiţi, fenomenul globalizării este mai actual ca niciodată. Lucrarea de faţă îşi propune să răspundă la următoarea întrebare: "Ce rol joacă mass-media, în special ceea ce se cunoaşte sub numele de new-media, în goana spre globalizare? Există vreo legătură între cele două?" Există fără îndoială multe niveluri de dezbatere, diferite puncte de vedere. Un lucru este cert însă; fenomenul globalizării este strâns legat de cel al răspândirii informaţiilor, mass-media fiind deseori percepută ca principala vinovată pentru expansiunea rapidă, pentru amploarea fenomenului.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti