TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The "Global Campus" in David Lodge's Small World: Mirror of the Academe
("Campusul global" în Ce mică-i lumea lui David Lodge: Reflectare a vieţii academice)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Elena Iuliana Bindileu
Technical College "Dimitrie Leonida", Bucharest
E-mail: i_bindileu@yahoo.com

 Keywords   postmodernity, travelling, globalization, academe, changes.

 Abstract
Within the cultural context of postmodernity, the idea of globalization is inescapable, though the term and attached theory date back only to the 1990's. Nevertheless, its ever-spreading wing has touched every single field of human activity, academe included. Using a plethora of characters and an intricate multiplicity of subplots, David Lodge chronicled a world of academic conferences and events spread throughout Europe (England, Italy, France, Holland) as well as in America. All this travelling facilitated by the amazing development in technology (mainly in the fields of communication and transportation) is the main plot of the novel, which illustrates the changes that happened to the universities in the larger context of globalization.

 Rezumat
În contextul cultural al postmodernităţii, ideea globalizării este ineluctabilă, deşi termenul şi teoria legată de acesta datează doar din anii '90, atingând orice domeniu de activitate, inclusiv viaţa academică. Recurgând la o pletoră de personaje şi o multiplicitate de intrigi secundare, David Lodge construieşte o lume a conferinţelor şi a vieţii universitare ce se află în continuă mişcare în diferite puncte ale Europei, precum şi în America. Această mobilitate, care este de fapt tema centrală a romanului, este rezultatul dezvoltării uimitoare în domeniul tehnologiei (în special în ceea ce priveşte comunicarea şi transportul) în contextul mai amplu al globalizării.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti