TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Felix Aderca's View on Aesthetics: Literature between Universality and National Specificity
(Viziunea lui Felix Aderca asupra artei: literatura între universalitate şi specificul naţional)
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Mihaela Iancu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Bd. Bucuresti 39, Ploieşti
E-mail: mihaela_claudia_iancu@yahoo.com

 Keywords   national specificity, universality, identity, synchronization.

 Abstract
Felix Aderca was an active publicist and writer of the Romanian inter-war period who promoted the modernist ideals and the importance of evaluating literature according to its aesthetic value and not according to other criteria such as national specificity or morality. The present paper aims to discuss this writer's view on the universal and the national character of literature and on the necessity that national art should correspond to the movements of its age and keep its national identity at the same time.

 Rezumat
Felix Aderca a fost una dintre personalităţile cele mai active în viaţa culturală a perioadei interbelice. Apropiat al lui Eugen Lovinescu şi membru al cenaclului "Sburătorul", Felix Aderca a susţinut idealurile modernismului european şi, în principal, primatul criteriului estetic asupra tuturor celorlalte criterii de apreciere a literaturii, opunându-se altor oameni de cultură care tindeau să aprecieze creaţia literară după specificul naţional sau după caracterul moral şi moralizator. Articolul îşi propune să dezvăluie cum este privit în articolele acestui scriitor şi critic literar interbelic raportul dintre caracterul universal al literaturii: necesitatea ca arta unei ţări să se alinieze epocii sale, pe de o parte, şi de a păstra identitatea naţională în artă, pe de altă parte.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti